Финансовая отчетность

S0100113 Ф1. Баланс.pdf

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).pdf

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).pdf

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал.pdf

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності.pdf